Επικοινωνία

Address: • Ακροπόλεως 31 (Τέρμα Λεωφ. Ειρήνης), 57010, Πεύκα, Θεσσαλονίκη. • Απεριόριστο Parking
Phone number: 2310 673597 - 6932 732581

Ουδεμία σχέση έχουμε με άλλη επιχείρηση που έχει το ίδιο όνομα.
«Η ποιότητα δεν αντιγράφεται».
Επιλέξτε τους ειδικούς, εξειδικευμένους & άρτια εκπαιδευμένους, επιλέξτε σωστά.

Evexia © 2021